KINO OG KIOSK

Billettpris born kr. 80.-

frå fylte 15 år kr.100.-


Open kiosk på Samfunnshuset før forestillingar. Svelgen Samfunnshus driv kiosken,

og alle inntekter går til Samfunnshuset.

Handlar du i kiosken -

støttar du Samfunnshuset.

Film er best på kino

Inviter en venn på kino!


FILMFORSLAG

Har du ønsker eller forslag om filmer som bør vises, send til:

filmforslag@gmail.com