Storstova i Svelgen

Husar det meste for ein kvar anledning

HISTORIE

Folkets Hus vart innvigd sommaren 1920, og som det einaste møtelokalet i Svelgen, var det fram til 1961 nytta til alle slags tilskipingar som basar bryllaup og liknande. Det var kino kvar søndag og onsdag. Under krigen tok tyskarane det i bruk til innkvartering og spelte propagandafilmar på spesielle kveldar. Huset vart rive i 1974.

Christiania Spigerverk stod for bygginga av Svelgen samfunnshus. Det var organisert som eit lutlag, og lutane vart overdregne til alle lag og organisasjonar i Svelgen. Privatpersonar teikna seg også for lutar. Svelgen Samfunnshus vart bygd og teke i bruk 13. September 1961. Ei byste av direktør Gunnar Schelderup er plassert ved hovudinngangen til huset.


Les meir

Litt av kva huset brukast til

Husar Svelgen Kino

brukt av skule, barnehage, lag og organisasjonar

Huset kan brukas til alle typar arrangement. 

Basar, dans, teater, møter, foredrag

og meire til.

BINGO

Småsalen torsdager

klokka 18:30

Velkomen!


Arr.: Svelgen Samfunnshus

Sjå meny

Svelgen Kino

Sjå info

STORKJØKKEN

Sjå utstyrsliste

Utstyrsliste scene

Sjå liste

Bursdagsselskap og konfirmasjon


Bursdag eller andre anledninger til å samlast passer fint i småstova / småsalen. Det er eige kjøkken i andre etasje.

Bryllupsfest


Bryllup, firmafest eller gallamiddag.

Storsalen med velutstyrt storkjøkken.